Interactive e-learning platform for HoReCa4VET

Кликни тука

Ready to begin your journey?

Feel free to look around

Кликни тука

Interactive e-learning platform for HoReCa4VET

Кликни тука

За проектот

Проектот HoReCa4VET ќе допринесе за идентификување на потребните знаења во рамките на оние кои се идентификувани како потребни од страна на работодавачите врз база на моменталните потреби на пазарот на труд, кои можат да се стекнат преку 3 квалификации кои се дел од проектот и тоа:

  1. Креирање вкусови, декорирање на јадења
  2. Раководење со кујна
  3. Менаџмент во ХОРЕКА индустријата

Прочитај повеќе>

Причини

Хорека секторот го сочинуваат хотели, ресторани и кафетерии (или кетеринг компании) и претставува еден од најбрзо растечките сектори во светот, после туризмот. Најчесто го сочинуваат мали и средни компании и е многу трудоинтензивен што значи дека економскиот раст има силно влијание на вработеноста.

Прочитај повеќе>

Резултати

Финансирање

Овој проект е финансиран со поддршка на Европската Комисија. Публикацијата (комуникација) ги изразува единствено ставовите на авторот и Комисијата не може да прифати одговорност за користењето на информациите содржани во истата.    

Партнери