O projekcie

Głównym celem projektu HoReCa4VET jest zwiększenie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym w branży HoReCa poprzez opracowanie i wdrożenie modeli walidacji i certyfikacji zgodnych z EQF dla trzech kwalifikacji:

  1. Kreowanie smaków i dekorowanie potraw
  2. Zarządzanie pracą w kuchni
  3. Zarządzanie w branży HORECA

Kwalifikacje wypracowane w projekcie mogą stanowić uzupełnienie umiejętności nabytych w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej, gdyż projekt odpowiada na potrzeby rynku pracy zidentyfikowane w przeprowadzonych badaniach. Potwierdzone kwalifikacje zapewnią pracodawcom wykwalifikowaną kadrę, a pracownikom umożliwią zatrudnienie na rynku pracy.

Opracowane rezultaty będą również wykorzystywane przez osoby pracujące, które nie posiadają potwierdzonych kwalifikacji. Mogą również stanowić punkt wyjścia niezbędny do rozpoczęcia kariery i awansu.

Opracowany model walidacji i certyfikacji będzie materiałem niezbędnym do rozwoju przyszłych kursów i programów szkoleniowych oraz będzie katalogiem umiejętności dla osób pragnących się rozwijać oraz zdobywać i potwierdzać kwalifikacje, a także będzie to zestaw umiejętności, które można potwierdzić w edukacji pozaformalnej.

Grupa docelowa projektu to głównie osoby prowadzące lub zainteresowane prowadzeniem szkoleń z zakresu HoReCa. Dodatkową grupę docelową stanowią instytucje VET, pracownicy przedsiębiorstw, pracownicy instytucji zajmujących się rozwojem, walidacją i potwierdzaniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych, organizacje sektorowe i samorządowe, specjaliści HR czy doradcy zawodowi.