Żródło finansowania

Program: Erasmus+

Akcja kluczowa: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Akcja: Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży

Tytuł projektu: Kwalifikacje rynkowe – drogowskazem minimalizowania luk kompetencyjnych pomiędzy edukacją a rynkiem pracy  

Akronim: HoReCa4VET

Data rozpoczęcia:  01/10/2020

Data zakończenia: 31/03/2023

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.