Fonlama

Program: Erasmus +

Ana Eylem: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi

Eylem: Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar

Proje Başlığı: Pazar nitelikleri – HoReCa sektöründe eğitim ve işgücü piyasası arasındaki yetkinlik boşluklarını en aza indirmek için bir klavuz

Kısaltma: HoReCa4VET

Başlangıç Tarihi: 1/10/2020

Bitiş Tarihi: 31/03/2023

Bu proje Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.