Gerekçe

Mesleki eğitim kurumları, mesleki yeterliliklerin geliştirilmesi ve doğrulanması ile uğraşan kurumların çalışanları, sektörel ve yerel hükümet kuruluşları, İK uzmanları, profesyonel ve kişisel danışmanlardan oluşan ek hedef grup, yüksek kaliteli öğrenme fırsatını genişletecektir.

Otel, restoran ve kafe (veya catering) şirketlerinden oluşan Horeca sektörü, turizmden sonra dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biridir. Esas olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşur ve emek yoğundur, bu durum ekonomik büyümenin istihdam üzerinde güçlü bir etkisi olduğu anlamına gelmektedir. Oteller ve restoranlar gençlerin başlıca işverenleridir ve yoğun dönemlerde kadrolu personelin yanı sıra çok sayıda mevsimlik işçi de istihdam edilmektedir. Sektöre işçi almak, esas olarak bazı çalışma koşullarının doğası gereği sorunlu olabilir: uzun çalışma saatleri, nispeten düşük ücretler ve yüksek düzeyde geçici ve mevsimlik çalışma.

Vasıflı işgücü için sektörün daha çekici hale getirilmesi önemlidir. Projenin fikri, işletmeleri ve çalışanları, işçilerin istihdam edilebilirliğini artırma, nitelik uyumsuzluklarını kapatma vb. açısından ekonomik toparlanmaya hazırlamak için kullanılabilecek eğitim faaliyetlerini hazırlamaktır.

İnsan kaynaklarına ve becerilere (eğitim ve öğretim yoluyla) yapılan yatırım, ülkeler, işletmeler ve bireyler için bir dizi fayda ile ekonomik büyüme ve sosyal uyum için önemli motorlardan biri olarak kabul edilmektedir.