Σχετικά

Το έργο HoReCa4VET θα συμβάλει στον προσδιορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των αναγνωρισμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους εργοδότες με βάση την τρέχουσα ζήτηση της αγοράς, ως πρόσθετες επαγγελματικές δεξιότητες στην ευρωπαϊκή διάσταση, οι οποίες μπορούν να αποκτηθούν σε τρία προσόντα ως μέρος του έργου που είναι

  1. Δημιουργία γεύσεων και διακόσμηση πιάτων
  2. Διαχείριση εργασίας στην κουζίνα
  3. Διεύθυνση στο τομέα HoReCa (Επισιτιστική Βιομηχανία στα Ξενοδοχεία. Εστιατόρια και στις υπηρεσίες τροφοδοσίας).

 

Τα προσόντα που αναπτύσσονται στο έργο μπορεί να συμπληρώσουν τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν ως μέρος της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς το έργο αυτό  αποτελεί απάντηση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας που προσδιορίζονται στη διεξαχθείσα έρευνα. Τα επιβεβαιωμένα προσόντα θα παρέχουν στους εργοδότες εξειδικευμένο προσωπικό και θα επιτρέπουν στους εργαζομένους να απασχολούνται στην αγορά εργασίας.

Τα ανεπτυγμένα αποτελέσματα θα αποτελέσουν επίσης μια μελέτη για εργαζόμενους που δεν έχουν επιβεβαιωμένα προσόντα. Μπορούν επίσης να είναι ένα σημείο εκκίνησης απαραίτητο για να ξεκινήσετε μια καριέρα και μια προαγωγή.

 

Το αναπτυγμένο μοντέλο επικύρωσης και πιστοποίησης θα είναι το απαραίτητο υλικό για την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων και προγραμμάτων κατάρτισης και θα είναι ένας κατάλογος δεξιοτήτων για άτομα που θέλουν να αναπτύξουν , να αποκτήσουν και να επιβεβαιώσουν προσόντα, καθώς και ένα σύνολο δεξιοτήτων που μπορούν να επιβεβαιωθούν στη μη τυπική εκπαίδευση. Η ομάδα στόχος του έργου περιλαμβάνει κυρίως άτομα που διεξάγουν ή ενδιαφέρονται να διεξάγουν εκπαίδευση στο τομέα HoReCa(Επισιτιστική Βιομηχανία στα Ξενοδοχεία. Εστιατόρια και στις υπηρεσίες τροφοδοσίας).

 

Επιπλέον, η ομάδα στόχου που αποτελείται από ιδρύματα ΕΕΚ, υπαλλήλους επιχειρήσεων, υπαλλήλους ιδρυμάτων που ασχολούνται με την ανάπτυξη, επικύρωση και επιβεβαίωση επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων, τομεακές και τοπικές κυβερνητικές οργανώσεις, ειδικοί σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, επαγγελματίες και προσωπικούς συμβούλους θα επεκτείνει την προσφορά υψηλής ποιότητας μαθησιακών ευκαιριών.